Søknad

Her kan du fylle inn dine opplysninger og sende oss søknad. Husk å få med alle felter og dokumenter som er relevante for søknaden.

Stiftelsen bidrar med en årlig tildeling av driftsstøtte til lag og foreninger. Søknadsfristen er 15. februar og vil bli annonsert.
Når det gjelder søknader til prosjekt, investeringer, arrangement m.m. så kan søknader sendes inn hele året.

Fyll inn og send søknad - Prosjektstøtte

Navn på søker

Beskrivelse av søkeren

Org.nr.

Kommune

Beskrivelse av prosjektet

Startdato prosjekt

Sluttdato prosjekt

Evt. økonomisk støtte fra andre

Søknadsbeløp

Kontonummer

Antall medlemmer

Kontaktperson
Navn
Adresse
E-post
Telefon
Vedlegg
Budsjett
Finansieringsplan
Fremdriftsplan
Andre vedlegg
Vedlegg 1
Vedlegg 2

Fyll inn og send søknad - Driftsstøtte

Lagets/foreningens navn

Spesielle aktiviteter / planer i nærmeste fremtid

Medlemmer
Antall voksne
Passive voksne
Barn
Totalt antall medlemmer
Kontonummer
Kasserer
Navn
Telefon
Adresse
E-post
Vedlegg
Siste regnskap
Siste årsberetning
Andre vedlegg
Vedlegg 1
Vedlegg 2
Sender søknad...

    SØK OM GAVE

    Alle lokale lag og foreninger kan søke om gave. Søknader om støtte til prosjekter kan sendes inn hele året og vil bli fortløpende behandlet. Søknadsfrist for driftstøtte er 15. februar hvert år og vil bli annonsert. Søknadsfrist for støtte til oppkjøring av skiløyper er 31. desember. Send inn din søknad her i dag.