Søknad om gave

Se først på informasjonen under Gavepolitikk for å se at din organisasjon oppfyller betingelsene for å søke om gave.

Velg korrekt søknadsskjema ved å trykke på fanen for det du skal søke om. Husk å få med alle felter og dokumenter som er relevante for søknaden. Noen felter er obligatoriske for å få levert inn søknad.

Det er veldig viktig at du kontrollerer at det lagt inn korrekt e-postadresse, da kommunikasjon i den videre behandlingen av søknaden primært skjer på e-post. Du vil få tilsendt en bekreftelse til denne adressen dersom skjemaet er korrekt utfylt når du trykker på send nederst i skjemaet.

Gave til Drift og Gave til Løypelag. Søknadsfrist hvert år 1. februar. Søknader for 2019 må være sendt inn senest 1. februar 2019.
Prosjektgaver har løpende søknadsfrist hele året. Se egen fane.

Fyll inn og send søknad - Prosjektgave

Organisasjonsnummer

Søknader må leveres inn fra et lag, selskap eller en forening som har et organisasjonsnummer. Hvis søknad sendes inn uten organisasjonsnummer må du legge inn personnummeret på kontaktpersonen i dette feltet.

Søker

Lagets/foreningens navn
Adresse
Postnr./poststed

Beskrivelse av søkeren

Kontaktperson
Navn
E-post
Bruk gjerne en privat e-postadresse. Søknader fra kommunale e-postadresser får vi ofte feilmeldinger på
Telefon

Kommune søknaden gjelder

Andre kommuner

Beskrivelse av prosjektet

Startdato prosjekt

Sluttdato prosjekt

Evt. økonomisk støtte fra andre

Søknadsbeløp

Kontonummer

Kontonummer må være eiet av samme lag/forening som står som søker. Legg inn 11 siffer uten mellomrom, punktum eller komma.

Antall medlemmer

Vedlegg (valgfritt)
(Budsjett/finansieringsplan/fremdriftsplan)
Andre vedlegg (valgfritt)
Vedlegg 1
Vedlegg 2
Vilkår

Fyll inn og send søknad - Gave til drift av lag og foreninger

Organisasjonsnummer

Lagets/foreningens navn

Spesielle aktiviteter / planer i nærmeste fremtid

Medlemmer
Antall voksne
Passive voksne
Barn
Totalt antall medlemmer
Kontonummer
Kontaktperson
Navn
Telefon
Adresse
E-post
Bruk gjerne en privat e-postadresse. Søknader fra kommunale e-postadresser får vi ofte feilmeldinger på
Vedlegg
Siste regnskap
Siste årsberetning
Andre vedlegg
Vedlegg 1
Vedlegg 2
Vilkår

Fyll inn og send søknad - Løypelag gave til drift

Organisasjonsnummer

Lagets/foreningens navn

Spesielle aktiviteter / planer i nærmeste fremtid

Informasjon om løyper
Antall kilometer normalt preparert med skuter
Antall kilometer normalt preparert med løypemaskin
Kontonummer
Kontaktperson
Navn
Telefon
Adresse
E-post
Bruk gjerne en privat e-postadresse. Søknader fra kommunale e-postadresser får vi ofte feilmeldinger på
Vedlegg
Siste regnskap
Siste årsberetning
Andre vedlegg
Vedlegg 1
Vedlegg 2
Vilkår
Sender søknad...

SØK OM GAVE

Alle lokale lag og foreninger kan søke om gave. Søknader om støtte til prosjekter kan sendes inn hele året og vil bli fortløpende behandlet. Hvis du søker om gave til drift eller støtte til oppkjøring av skiløyper er fristen 1. februar hvert år. Send inn din søknad her i dag.