Søknad om gave

Se først på informasjonen under Gavepolitikk for å se at din organisasjon oppfyller betingelsene for å søke om gave.

Velg korrekt søknadsskjema ved å trykke på fanen for det du skal søke om. Husk å få med alle felter og dokumenter som er relevante for søknaden. Noen felter er obligatoriske for å få levert inn søknad.

Det er veldig viktig at du kontrollerer at det lagt inn korrekt e-postadresse, da kommunikasjon i den videre behandlingen av søknaden primært skjer på e-post. Du vil få tilsendt en bekreftelse til denne adressen dersom skjemaet er korrekt utfylt når du trykker på send nederst i skjemaet.

Prosjektgaver har løpende søknadsfrist hele året. Se egen fane.

Gave til Drift og Gave til Løypelag. Søknadsfrist hvert år 1. februar. Disse sidene er stengt frem til desember 2019, da åpnes de for å ta imot søknader frem til 1. februar 2020. 

Fyll inn og send søknad - Prosjektgave

Organisasjonsnummer

Søknader må leveres inn fra et lag, selskap eller en forening som har et organisasjonsnummer. Hvis søknad sendes inn uten organisasjonsnummer må du legge inn personnummeret på kontaktpersonen i dette feltet.

Søker

Lagets/foreningens navn
Adresse
Postnr./poststed

Beskrivelse av søkeren

Kontaktperson
Navn
E-post
Bruk gjerne en privat e-postadresse. Søknader fra kommunale e-postadresser får vi ofte feilmeldinger på
Telefon

Kommune søknaden gjelder

Andre kommuner

Beskrivelse av prosjektet

Startdato prosjekt

Sluttdato prosjekt

Evt. økonomisk støtte fra andre

Søknadsbeløp

Kontonummer

Kontonummer må være eiet av samme lag/forening som står som søker. Legg inn 11 siffer uten mellomrom, punktum eller komma.

Antall medlemmer

Vedlegg (valgfritt)
(Budsjett/finansieringsplan/fremdriftsplan)
Andre vedlegg (valgfritt)
Vedlegg 1
Vedlegg 2
Vilkår
Sender søknad...

SØK OM GAVE

Alle lokale lag og foreninger kan søke om gave. Søknader om støtte til prosjekter kan sendes inn hele året og vil bli fortløpende behandlet. Hvis du søker om gave til drift eller støtte til oppkjøring av skiløyper er fristen 1. februar hvert år. Send inn din søknad her i dag.