Styrende organer

Styret

Generalforsamlingen velger styre som består av følgende medlemmer og varamedlem:

 • Torleif Bjella, Ål (Leder)
 • Ragnhild Kvernberg, Hemsedal
 • Arve Rustberggard, Gol
 • Kjell Erik Skølt, Hemsedal
 • Berit Heitmann, Ål (Varamedlem)

Administrasjon

Øystein Walle, Sekretær

Generalforsamling

Stiftelsens øverste organ er generalforsamlingen som består av følgende 12 medlemmer og 4 varamedlemmer:

Innskytervalgte:

 • Endre Ulsaker
 • Jannicke Ulrichsen
 • Anneli Rosberg Vøllo
 • Karin Rustberggard Sletto
 • Kjersti Lilleslett
 • Christoffer Norhaug
 • Torhild Helling Bergaplass
 • Ingunn Stræte Lie
 • Sigurd Tunestveit

Kommunevalgte:

 • Dagfinn Bøygard
 • Per Magnar Tømmervold
 • Hallgeir Haugen

Varamedlemmer:

 • Lars Einar Intelhus
 • Gunn Ragnhild Stigen
 • Sigrun Jorde
 • Anne Vetteren Grøthe

SØK OM GAVE

Alle lokale lag og foreninger kan søke om gave. Søknader om støtte til prosjekter kan sendes inn hele året og vil bli fortløpende behandlet. Hvis du søker om gave til drift eller støtte til oppkjøring av skiløyper er fristen 1. februar hvert år. Send inn din søknad her i dag.