Forvaltningsstrategi

Etter at beløp til daglig drift er avsatt, så vil vi første år plassere overskuddslikviditet  på bankens høyrentekonto.

Stiftelsen har et langsiktig forvaltningsperspektiv. Midlene skal plasseres på en hensiktsmessig og betryggende måte ut fra sikkerhet, risikospredning, likviditet og avkastning.

Det vil bli utarbeidet en detaljert forvaltningsstrategi og investeringsplan i løpet av 2014.

SØK OM GAVE

Alle lokale lag og foreninger kan søke om gave. Søknader om støtte til prosjekter kan sendes inn hele året og vil bli fortløpende behandlet. Hvis du søker om gave til drift eller støtte til oppkjøring av skiløyper er fristen 1. februar hvert år. Send inn din søknad her i dag.