Formål, visjoner og verdier

Stiftelsens formål er å forvalte egenkapitalbevis den ble tilført ved opprettelsen, og å utøve et langsiktig og stabilt eierskap SpareBank 1 Hallingdal Valdres.

Visjon

Vi skal stimulere og bidra til positiv utvikling i Hallingdal.

Verdier :

Vi er langsiktige samfunns- og kulturbyggere.

Hensikt:

-       Stiftelsen skal

  • Bidra til et langsiktig og stabilt eierskap i Sparebank1 Hallingdal Valdres.
  • Utøve en forsvarlig forvaltning av de midler som stiftelsen besitter.
  • Understøtte Sparebank1 Hallingdal Valdres i bankens videreføring av  sparebanktradisjoner.
  • Utvise stort samfunnsengasjement, som gjennom en proaktiv holdning skal bidra positivt i lokalsamfunnet gjennom gaver til almennyttige formål.
  • Bidra til økt frivillig engasjement og dugnadsvilje.

SØK OM GAVE

Alle lokale lag og foreninger kan søke om gave. Søknader om støtte til prosjekter kan sendes inn hele året og vil bli fortløpende behandlet. Hvis du søker om gave til drift eller støtte til oppkjøring av skiløyper er fristen 1. februar hvert år. Send inn din søknad her i dag.