Allmennyttig virksomhet

 Et viktig mål med stiftelsen er å videreføre sparebanktradisjonene, blant annet gjennom utdeling av gaver til allmennyttige formål.

Tidligere Ål sparebank, HallingBanken og SpareBank 1 Hallingdal har gjennom en årrekke vært en viktig lokal støttespiller og bidratt med betydelige beløp til lag og foreninger.

Gjennom gavevirksomheten har banken vært med på å vitalisere lag og foreninger og dermed også lokalsamfunnet.

SpareBankstiftelsen Hallingdal har som mål å videreføre og forsterke bankens samfunnsengasjement. Gjennom å være samfunnsbyggende og langsiktige tar vi sikte på å bli en viktig aktør i utviklingen av vårt lokalsamfunn.

Gaveområder:

  • Kunst og kultur
  • Stedsutvikling.
  • Idretts- og friluftsliv
  • Kompetanseutvikling
  • Foreninger og lag med bred aktivitet mot allmennheten

SØK OM GAVE

Alle lokale lag og foreninger kan søke om gave. Søknader om støtte til prosjekter kan sendes inn hele året og vil bli fortløpende behandlet. Hvis du søker om gave til drift eller støtte til oppkjøring av skiløyper er fristen 1. februar hvert år. Send inn din søknad her i dag.