Innskytervalgmøter

03.februar 2017

Valg av generalforsamling

Vis utskrift av møteprotokoll

Innskytere i SpareBank 1 Hallingdal Valdres med bostedsadresse i Hemsedal, Gol og Ål kommune skal velge 9 medlemmer og 4 varamedlemmer. Hemsedal, Gol og Ål kommuner utgjør egne valgkretser og hver valgkrets velger 3 medlemmer, 1 varamedlem hver og 1 varamedlem i fellesskap. Medlemmene velges av og blant innskytere som de siste 6 måneder før kunngjøringen av valget har hatt innskudd i SpareBank 1 Hallingdal Valdres med bostedsadresse i henholdsvis Hemsedal, Gol og Ål kommune over et bestemt beløp som fastsettes av styret i stiftelsen. Ingen innskyter kan avgi mer enn en stemme. 

 

I år er det varamedlemmer til generalforsamlingen som skal velges.

 

Følgende valgmøter blir holdt:

I banken i Hemsedal:       22. februar 2017 kl. 12.00

I banken i Gol:               22. februar 2017 kl. 13.00

I banken i Ål:                22. februar 2017 kl. 14.00

 

På møtene skal det velges varamedlemmer til generalforsamlingen:

  • Fra Ål:                   1 varamedlem
  • Fra Gol:                  1 varamedlem
  • Fra Hemsedal:          1 varamedlem
  • Frå Ål, Gol og Hemsedal: 1 varamedlem i fellesskap

 

Innskytere med stemmerett kan fremme forslag på kandidater. Forslagene må være overlevert til SpareBank 1 Hallingdal Valdres v/ Sigrid Anna Grøthe innen 15. februar 2017.

 

Valgkomiteen vil på grunnlag av innkomne forslag og egen vurdering utarbeide en valgliste. Framlegget fra valgkomiteen til nye varamedlemmer blir framlagt i banklokalene fra 17. februar  2017.

 

Innskytere som vil delta i valget melder fra i banken senest 21. februar 2017.

 

på vegne av valgkomiteen

Sigrid Anna Grøthe

SØK OM GAVE

Alle lokale lag og foreninger kan søke om gave. Søknader om støtte til prosjekter kan sendes inn hele året og vil bli fortløpende behandlet. Hvis du søker om gave til drift eller støtte til oppkjøring av skiløyper er fristen 1. februar hvert år. Send inn din søknad her i dag.