Kontakt oss

SpareBankstiftelsen Hallingdal
Postboks 173
3571 ÅL

Org.nr. 999177689


Tlf: 915 39 156 - Øystein Walle

E-post: post@sparebankstiftelsenhallingdal.no

SØK OM GAVE

Alle lokale lag og foreninger kan søke om gave. Søknader om støtte til prosjekter kan sendes inn hele året og vil bli fortløpende behandlet. Hvis du søker om gave til drift eller støtte til oppkjøring av skiløyper er fristen 1. februar hvert år. Send inn din søknad her i dag.