Prosjektgaver

Gave kan gis til lag og organisasjoner som i sin virksomhet favner bredt. Sparebankstiftelsen legger vekt på at gaven bidrar til trivsel og vekst i Hallingdal og Valdres. Prosjektet må være tilgjengelig for allmennheten. Søknadene blir behandlet fortløpende på de ordinære styremøtene i Sparebankstiftelsen. Det er normalt 5 møter i året, så noe ventetid må påregnes.


Kriterier for gave til prosjekt

 1. Lag, foreninger, og frivillige organisasjoner i Hallingdal og Valdres med organisasjonsnummer og registrert i Enhetsregisteret i Brønnøysund kan søke. 
 2. Det man søker støtte til skal være konkrete tiltak med et klart uttrykt mål.
 3. Prosjekter må være i en tidlig fase. Det må være utviklingsorientert og gir varig verdi.
 4. Investeringer, tiltak og prosjekt skal ha langvarig verdi og gi nytte for mange i lokalsamfunnet.
 5. Gjennomføringsplanen skal ha definert startdato og ferdigdato.
 6. Gavene skal løfte frivillig engasjement og inspirere til dugnadsvilje. 
 7. Ved alle gaver over kr. 100.000,- kreves revidert og godkjent regnskap som dokumenterer hvordan midlene er brukt. 
 8. Styret gir bestemmelser rundt eventuelle delutbetalinger før prosjektet er sluttført. Ved gaver under kr. 100.000,- vurderer styret krav til dokumentasjon.
 9. Prosjektet skal levere en sluttrapport med beskrivelse av gjennomføring i henhold til tilsagnsbrev.
 10. Prosjektet må finne sted i en av de seks kommunene i Hallingdal, eller en av de fem kommunene Vang, Vestre Slidre, Nord Aurdal, Sør Aurdal eller Etnedal i Valdres. Prosjekter i Øystre Slidre må søke Sparebankstiftelsen Øystre Slidre


Det gis ikke gave til følgende søknader:

 1. Prosjekter som omhandler enkeltpersoner, religiøse eller politiske formål.
 2. Rene driftstilskudd. (lønn, husleie, innkjøp av utstyr og andre driftskostnader) Organisasjonen kan søke om gave til drift under bestemmelsene for gave til drift. 
 3. Prosjekter som omhandler næringsvirksomhet.
 4. Oppgaver som hører inn under offentlig kjernevirksomhet.
 5. Skoleturer, sosiale tilstelninger, og reiser for lag og foreninger.
 6. Ren veldedighet og nødsarbeid. 
 7. Landsdekkende eller internasjonale organisasjoner.
 8. Prosjekter som allerede er igangsatt eller fullført.
 9. Virksomheter som vurderes i strid med lokalsamfunnets etiske normer.
 10. Typiske sponsormidler. Stiftelsen inngår ikke sponsoravtaler.

SØK OM GAVE

Alle lokale lag og foreninger kan søke om gave. Søknader om støtte til prosjekter kan sendes inn hele året og vil bli fortløpende behandlet. Hvis du søker om gave til drift eller støtte til oppkjøring av skiløyper er fristen 1. februar hvert år. Send inn din søknad her i dag.