Gave til drift av skiløyper

Gave kan gis til lag og organisasjoner som i sin virksomhet favner bredt. Sparebankstiftelsen legger vekt på at gaven bidrar til trivsel og vekst i Hallingdal og Valdres. Sparebankstiftelsen Hallingdal ønsker derfor å gi gave til alle løypelag i Hallingdal, samt kommunene i Valdres utenom Øystre Slidre Kommune. Løypelag fra Øystre Slidre Kommune må søke om midler fra Sparebankstiftelsen Øystre Slidre.

Det gjennomføres en gavetildeling pr. år. Søknadsfristen er 1. februar. Normalt blir søknadene behandlet på neste ordinære styremøte i februar eller mars, og utbetalt i mars eller april.

Kriterier for driftsgave til skiløyper

 1. Organisasjonen må ha sin virksomhet i en av de seks kommunene i Hallingdal, eller en av de fem kommunene Vang, Vestre Slidre, Nord Aurdal, Sør Aurdal eller Etnedal. Prosjekter i Øystre Slidre må søke Sparebankstiftelsen Øystre Slidre. (Kanskje en lenke til denne bakt inn i ordet?)
 2. Søknaden må gjelde drift og vedlikehold av skiløyper som er tilgjengelig for fastboende og gjester i Hallingdal og Valdres.
 3. Sparebankstiftelsen bidrar årlig med gave til drift basert på en fast sats pr. kilometer på 200kr til maskinpreparerte løyper, og en fast sats på 100kr til snøscooterpreparerte løyper. Søknaden må inkludere en oversikt over antall kilometer løypenett for hver av disse to kategoriene. Satsene kan endres uten varsel. 
 4. Det er et krav at løypelaget sitt løypenett ligger inne på www.skisporet.no .
 5. Alle løypelag som søker om tildeling av midler skal være organisert med eget organisasjonsnummer og styre. Ett årsregnskap og oversikt over virksomheten skal ligge ved søknaden.
 6. Kommuner kan søke dersom det er kommunen som organiserer løypekjøringen i sitt område.

Det gis ikke gave til følgende søknader:

 1. Søknader som omhandler enkeltpersoner.
 2. Søknader som omhandler næringsvirksomhet.
 3. Landsdekkende organisasjoner.
 4. Virksomheter som vurderes i strid med lokalsamfunnets etiske normer.
 5. Typiske sponsormidler. Stiftelsen inngår ikke sponsoravtaler.

SØK OM GAVE

Alle lokale lag og foreninger kan søke om gave. Søknader om støtte til prosjekter kan sendes inn hele året og vil bli fortløpende behandlet. Hvis du søker om gave til drift eller støtte til oppkjøring av skiløyper er fristen 1. februar hvert år. Send inn din søknad her i dag.