Retningslinjer Gavepolitikk

Gaver kan gis til lag og organisasjoner som i sin virksomhet favner bredt. Vi ønsker å yte gaver som kan bidra til trivsel og vekst i Hallingdal og Valdres. Dette gjelder innenfor friluftsliv, idrett, kultur og stedsutvikling. Vi håper vårt bidrag kan være med å løfte frivillig engasjement og inspirere til dugnadsvilje.

Stiftelsen klassifiserer og vurderer gavesøknaden i tre kategorier. Velg hvilket av disse som er aktuelt for deg, og trykk på lenken for å lese de aktuelle retningslinjene.

  1. Prosjektgave
  2. Gaver til drift av lag og foreninger
  3. Gaver til drift av skiløyper

SØK OM GAVE

Alle lokale lag og foreninger kan søke om gave. Søknader om støtte til prosjekter kan sendes inn hele året og vil bli fortløpende behandlet. Hvis du søker om gave til drift eller støtte til oppkjøring av skiløyper er fristen 1. februar hvert år. Send inn din søknad her i dag.